dr Małgorzata Daszkiewicz,
ARCHEA, Warszawa, Polska
archeoceramologiczna klasyfikacja obiektów masowych oraz opisanie pojedynczych obiektów, technologia ceramiki
e-mail: m.dasz@wp.pl


mgr inż. Ewa Bobryk,
Politechnika Warszawska, Polska
fizyczne wlasciwosci ceramiczne oraz parametry mechaniczne
e-mail: bobryk@poczta.ch.pw.edu.pl


dr hab. Gerwulf Schneider,
Arbeitsgruppe Archäometrie, Freie Universität Berlin, Niemcy
analiza chemiczna oraz analiza składu mineraologicznego
e-mail: schnarch3@gmail.com


dr Marcin Baranowski,
ASKOS, Warszawa, Polska
makroskopowy opis tworzywa ceramicznego, zdjęcia makro ceramiki
e-mail: bmjj@o2.pl