ANALIZY:


Ceramiki:
ceramiki naczyniowej, ceramiki budowlanej, ceramiki technicznej

  • klasyfikacja zabytków masowych
  • określanie pochodzenia surowców
  • rekonstrukcja techniki wykonania
  • badanie właściwości ceramicznych
  • badanie właściwości funkcjonalnych


oraz innych tworzyw...
n.p. angoby, szkliwa, szkła, pigmentów, malowideł ściennych, zapraw