• Analiza chemiczna metodą WD-XRF
  • Analiza MGR
  • Opracowania szlifów przezroczystych
  • Analiza K-H
  • Rentgenowska analiza fazowa
  • Analiza funkcjonalna: przesiąkliwość wodna, odporność na szok termiczny
  • Klasyfikacja down-up przy użyciu analizy MGR
  • Analiza w mikroskopie wysokotemperaturowym
  • Analizy termiczne (TG, DTA, DTG)